Transformatieve Mediation

Na mijn mediationopleiding bij de Limetree kwam ik in aanraking met Transformatieve Mediation (TM) van Joseph Folger en Baruch Bush. Hun visie op conflicten en de rol van de mediator hierbij inspireerde me enorm. Inmiddels heb ik diverse trainingen van Joseph gehad, ben ik als mediator gecertificeerd bij hun instituut (The Institute for the Study of Conflict Transformation) en mag ik trainingen geven. In Nederland werken we met de Stichting Het Transformatieve Model er hard aan om TM meer op de Nederlandse kaart te krijgen. Sinds 2018 ben ik member of the board van het ISCT.

Baruch & Folger gaan ervan uit dat:

  • Mensen de inherente behoefte hebben om zowel voor zichzelf te zorgen als ook om verbinding met anderen te maken
  • Mensen in staat zijn om zelf beslissingen te nemen – en dat ook willen doen.
  • Mensen in staat zijn om verder te kijken dan zichzelf – en dat ook willen doen.
  • Deze twee drijfveren de menselijke interactie sturen

Zij zien een conflict als een tijdelijke crisis in de menselijke interactie. Conflicten hebben de neiging om ons eigenbeeld en dat van de ander te destabiliseren, waardoor we ons zwak voelen en meer op onszelf gericht raken. Dit heeft als gevolg dat we steeds verder van de ander af komen te staan. Deze negatieve gevoelens over onszelf en de ander versterken elkaar, waardoor er een neergaande spiraal in de interactie ontstaat en het conflict steeds heftiger wordt. Herkenbaar?

Het Transformatieve model van Bush & Folger

Conflicten hebben we allemaal en het is niet altijd makkelijk om hiermee om te gaan. Het transformatieve model helpt je om beter te begrijpen hoe je zelf in je eigen conflicten acteert en het geeft je handvaten om beter met conflicten om te gaan. Het herkennen van je eigen houding in een meningsverschil of conflict is de basis voor het er mee leren omgaan. Herken je je eigen basishouding dan ontdek je ook het moment in een conflict waarop deze een negatieve wending neemt. Dat is het moment waarop je bewust kunt gaan kiezen voor de manier waarop je het meningsverschil of conflict aangaat. Dit zodat je de negatieve communicatiespiraal tijdig om kunt buigen naar een meer productieve en constructieve interactie. En dat is winst in lastige situaties.  

Als begeleider / mediator van een conflict ondersteun ik partijen om hun communicatie te transformeren van negatief en destructief naar positief en constructief. De transformatieve mediator benut tijdens de mediation de kansen die partijen de gelegenheid bieden hun eigen kracht te versterken (empowerment) en elkaars perspectief in overweging te nemen en zich zo (opnieuw) te verbinden met de ander (recognition). Het model gaat ervan uit dat deze transformatie, meer nog dan het vinden van oplossingen, zeer waardevol voor conflictpartijen is.

Artikelen

Interview Joseph Folger in Tijdschrift Conflicthantering juni 2014

Conflicttransformatie, hoe werkt dat? – artikel in Tijdschrift Conflicthantering juni 2014

Interview Joseph Folger in Tijdschrift Conflicthantering 2016

Boeken

download   NL Boek TMthe-sourcebook

conflict-transformation

Links

Institute for the Study of Conflict Transformation

Linkedingroepen

Transformatieve Mediators Nederland

ISCT

EATM

Transformatieve dialoog